Statistica

Program Statistica 13.3

Instalacja i rejestracja programu STATISTICA 13.3 jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z zakończeniem na umb.edu.pl.


WNIOSEK REJESTRACYJNY DO PROGRAMU STATISTICA 13.1

Po zweryfikowaniu poprawności danych we wniosku, instalator i klucze zostaną przesłane w ciągu 24 godzin (od poniedziałku do piątku).

Licencja STATISTICA 13.3 obejmuje następujące moduły analityczne:
  

 •  Statistica Pakiet Zaawansowany
 •  Statistica QC
 •  Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe
 •  Statistica Data Miner
 •  Statistica Text Miner
 •  Statistica Process Optimization (QC Miner)
 •  Statistica MSPC (Multivariate Statistical Process Control - wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)
 •  Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis - analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)
 •  Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision - szacowanie wariancji i precyzji)
 •  Statistica ETL (Extract, Transform and Load)
 • Statistica Reporting Tables (tabele raportujące)
 •  Zestaw Medyczny- dodatek, należy doinstalować

Więcej o programie Statistica


 

BG UMB | 2011
strona wykorzystuje pliki Cookies