Lista czasopism punktowanych MNiSW

31 lipiec 2019r

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

 

********************************************************************************************

16 grudzień 2016r

Opublikowano wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. W części A znajduje się 11271 pozycji, w części B – 2209 pozycji, w części C zaś – 4111 pozycji.

 • część A - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Repoerts (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
 • część B czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismac
 • część C czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index For The Humanities (ERIH)
  wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
   

*************************************************************************************************

07 stycznia 2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat wraz z załączonym nowym wykazem czasopism naukowych i przysługującą im punktacją. Wykaz ten, tak jak i wykazy z lat poprzednich, składa sie z 3 części:
 

        część A - czasopisma z IF
        część B - czasopisma bez IF
        część C - czasopisma w ERIH

Punktacja zamieszczona w wykazie odnosi się do prac opublikowanych w 2015 roku

*************************************************************************************************

27 marca 2015

Uprzejmie informujemy, że opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

*************************************************************************************************

12 stycznia 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat wraz z załączonym nowym wykazem czasopism naukowych i przysługującą im punktacją. Wykaz ten, tak jak i wykazy z lat poprzednich, składa sie z 3 części:
 

 •     część A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 •     część B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 •     część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Punktacja zamieszczona w wykazie odnosi się do prac opublikowanych w 2014 roku.

*************************************************************************************************

17 grudnia 2013

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

*********************************************************************************************

21 grudnia 2012

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Zmiany wynikają z rozstrzygnięć Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Części  B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

*********************************************************************************************

17 września 2012

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

*********************************************************************************************

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.

*********************************************************************************************

25 czerwca 2010 r.
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
 2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
 3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
 4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.
 5. Nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r.
 6. Nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.
 7. Nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.
 8. Nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

Uwzględnia:

 • tytuły z najwyższą liczbą punktów, jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010,
 • pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów,
 • zmianę skali punktacji czasopism.

**************************************************************************************

 Wykaz polskich czasopism naukowych będących w bazie JCR 2009

***************************************************************************************

Informacja o zmianie przepisów w zakresie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych

***************************************************************************************
5 maja 2009 r.
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z ostateczną liczbą punktów, uwzględniający:

 • pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów,
 • zmianę zasad punktowania czasopism naukowych posiadających certyfikat Thomson Reuters.

Wykaz obejmuje czasopisma, które były już ogłaszane na stronie internetowej MNiSW, jako załącznik do komunikatów:

 1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.,
 2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.,
 3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,
 4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.

 

BG UMB | 2011
strona wykorzystuje pliki Cookies