Specjalizacja lekarska - potwierdzanie autorstwa publikacji naukowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.10.2010 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i dentystów (Dz.U. Nr 198, poz.1320) Biblioteka UMB potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich jedynie w trybie pozarezydenckim.

Prośby o potwierdzenia należy przesyłać na adres: ewa.wyszynska[at]umb.edu.pl 

Wykazy publikacji pracownikom Uniwersytetu Medycznego sporządza się na podstawie bazy Bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego.

Osoby spoza UMB zobowiązane są przesłać samodzielnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej lub dostarczyć osobiście.

Należy uwzględniać tylko prace opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Składanie wniosków i odbiór potwierdzeń pok. nr 15
Tel. 85 748 54 49

>>WNIOSEK<<

BG UMB | 2011
strona wykorzystuje pliki Cookies